DOEL VAN FIER

FIER wil ouders/verzorgers
de mogelijkheid bieden om hun beroep/studie te kunnen blijven uitvoeren en het wil jonge kinderen op een professionele en verantwoorde wijze begeleiden in hun ontdekkingstocht.

Door het aanbieden van de kleinschaligheid ontstaat er ruimte voor aandacht. In die sfeer leren kinderen en de pedagogisch medewerker elkaar goed kennen.

Zo ontstaat er een goede basis voor verdere creatieve en sociale ontwikkeling.

Neem contact op

Onze Uitgangspunten

Veilig voelen
Goede kinderopvang voegt iets toe aan de beleving en ervaring van kinderen.
Creatief en Sociale ontwikkeling
Kinderen maken er andere dingen mee dan thuis en krijgen een grotere leefwereld met hun eigen contacten.
Opvoeding
Dat maakt de opvang bij FIER tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding.
Afstemming en overdracht
FIER hecht dan ook veel waarde aan uitwisseling en afstemming met de ouders.