kleinschalige kinderopvang in Bussum voor 0 tot 4 jaar

werkwijze & tarief

fier - kleinschalige kinderdagopvang in Bussum

werkwijze

In onze kleine groep van maximaal 6 kinderen leren kinderen en de pedagogisch medewerker elkaar goed kennen. In een veilige en liefdevolle sfeer kunnen kinderen zich op hun eigen wijze ontwikkelen.
fier begeleidt jonge kinderen tot 4 jaar op een professionele en verantwoorde wijze in hun
ontdekkingstocht door het leven. Daardoor kunnen hun ouders zich met een gerust hart concentreren op hun werk of studie.

#jekindcentraal

Veilig voelen

Goede kinderopvang voegt iets toe aan de beleving en ervaring van kinderen.

Creatieve en sociale ontwikkeling

Kinderen maken er andere dingen mee dan thuis en krijgen een grotere leefwereld met hun eigen contacten.

Opvoeding

De opvang bij fier is een wezenlijk onderdeel van de opvoeding.

Afstemming en overdracht

fier hecht veel waarde aan uitwisseling en afstemming met de ouders.

fier - kleinschalige kinderdagopvang in Bussum