kleinschalige kinderopvang in Bussum voor 0 tot 4 jaar

tarief

fier - kleinschalige kinderdagopvang in Bussum

tarief

Het uurtarief voor 2022 bedraagt € 8,50. Deze uurprijs zal ieder jaar aangepast worden. Er wordt voor 5 uur (halve dag) of 10 uur (hele dag) gefactureerd. De prijzen zijn inclusief luiers, voeding en alle overige verbruiksartikelen. Eventuele extra opvanguren worden meeberekend in de maandelijkse factuur.

Betaling

Ouders krijgen per mail een factuur toegestuurd. De maandelijkse betaling dient vooraf betaald te worden. De jaaropgave zal jaarlijks opgestuurd worden.

Kinderopvang toeslagen

Kinderopvangtoeslag is bij de belastingdienst aan te vragen. Op www.toeslagen.nl is alle informatie te vinden, ook over andere toeslagen. Bij het aanvragen van de toeslag wordt gevraagd naar het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP)nummer. Met de aanmelding ontvangt u dit nummer.

fier - kleinschalige kinderdagopvang in Bussum